Verzekering

Als lid van onze club ben je uitgebreid verzekerd. Hierbij een overzicht.

Verzekering bij alle clubactiviteiten en wandeltochten omvat lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

  • Tijdens georganiseerde wandeltochten mits voorlegging van betaalbewijs van de organisatie
  • Op weg van en naar de tocht tijdens alle clubactiviteiten
  • Tijdens uw individuele en private wandeltochten
  • Tijdens nevenactiviteiten op onze wandelorganisaties

Nieuwe werkwijze bij aangifte van een ongeval op een georganiseerde wandeling

  • De aangifte moet digitaal gebeuren, enkel het medisch attest wordt nog op papier ingevuld door de arts
  • De organiserende club geeft enkel een medisch attest af aan het slachtoffer
  • Het slachtoffer moet contact opnemen met de eigen club en vraagt een ongevalsformulier. Dit is een dynamische pdf die digitaal kan ingevuld worden. Je kan dit ongevalsformulier op deze site terugvinden onder de rubriek ‘formulier’
  • Het slachtoffer (lid) is verantwoordelijk dat zijn/haar aangifte ingevuld wordt en samen met het medisch attest doorgemaild wordt naar verzekeringen@wandelsport.be 
  • Enkele dagen na de aangifte krijgt het slachtoffer een mail van Ethias met een dossiernummer en verdere uitleg hoe de onkosten in te dienen en dergelijke
  • De onkosten moeten eerst door het slachtoffer zelf betaald worden en nadien alle bewijsstukken (facturen, rekeningen apotheker,…) inscannen en doormailen naar Ethias.

Nieuwe werkwijze bij aangifte van een ongeval op een individuele wandeling

dezelfde stappen als hierboven, maar het slachtoffer moet onmiddellijk aan de eigen club een ongevalformullier vragen. Het slachtoffer vraagt een medisch attest aan de arts.

Praktisch

Alle informatie is beschikbaar via de site van Wandelsport Vlaanderen: https://wandelsportvlaanderen.be/kennisbank/verzekering-ongevalaangifte/

Verantwoordelijke binnen onze club mbt verzekeringen = Greet Van Opstal